O autorze
Uważam, że nie trzeba być geniuszem, żeby być wprawnym innowatorem.

Jestem współzałożycielem Invinsys - firmy zajmującej się globalnym propagowaniem naukowych metod tworzenia innowacji oraz wsparciem we wdrażaniu innowacyjnych produktów na rynek. Jestem współautorem podręcznika „Przewodnik po Ogólnej Teorii Innowacji”. Pracuje jako trener i konsultant GTI.

Doradzam także w zakresie rozwoju biznesu i marketingu. Kierowałem działami komunikacji korporacyjnej, mam doświadczenie jako kierownik projektów i analityk.

Maja pasją jest sztuka: rysunek, gitara, dobra książka i jazda na deskorolce.

Myślenie systemowe

Wielokrotnie pisałem o efektywnym, naukowym podejściu do innowacji. Dziś słów parę na temat teoretycznych podstaw, bez których trudno zrozumieć jak to podejście działa - jak w sposób efektywny i powtarzalny można identyfikować przyczyny problemów, nisze rynkowe i generować pomysły związane z nimi – czyli innowacje.

Inspiracją dla Ogólnej Teorii Innowacji (GTI) była Ogólna Teoria Systemów, Tektologia oraz Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zagadnień zwana w skrócie TRIZ.

Podejście systemowe zakłada:
- analizowanie wybranego obiektu (systemu) ujmując jego elementy składowe, ich funkcje, właściwości oraz relacji między nimi
- analizowanie systemu w relacjach do innych systemów (tego samego poziomu w hierarchii, ale także niższego i wyższego rzędu - sub systemów oraz super systemów.

Poniższa grafika przedstawia specyfikę myślenia systemowego


oraz jej przełożenie na konkretnym przykładzie samochodu


Takie podejście można zastosować do każdego produktu lub jego części, usługi, procesu biznesowego czy technicznego, a nawet całej organizacji, ponieważ każdy z wymienionych obiektów jest systemem – zbiorem elementów połączonych ze sobą w sposób, który daje określoną funkcje.

To co wyróżnia GTI od wspomnianych wyżej teorii i metod to koncentracja na celu istnienia systemu, ponieważ każdy system – firma, ale także organizacje non profit, istnieje tylko z powodu faktu, że zaspokaja jakieś określone potrzeby środowiska (czyli systemu wyższego rzędu). Każde środowisko (rynek, społeczeństwo, organizacja itp.) napotyka na swojej drodze na problemy, a system jest niczym innym formą reagowania te problemy i to w jaki sposób ma działać, zależy od tego jak działa środowisko i w jaki sposób dochodzi do sytuacji problemowej.


Poniższy uproszczony przykład Straży Pożarnej obrazuje powyższą koncepcje. Straż pożarna istnieje tylko dlatego, żeby ratować mienie i życie w wypadku dojścia do pożaru.Ostatnim i najważniejszym fundamentem teoretycznym, odkrytym przez Grega Yezersky’ego, twórcę GTI jest Prawo ewolucji systemów stworzonych przez człowieka. Mówi ono, że ewolucja systemów nie jest przypadkowa co pozwala identyfikować nie tylko bieżące ale także przyszłe problemy, które dopiero się pojawią co jest doskonałym narzędziem wspierania procesu projektowania produktów czy ocenę potencjału pomysłów.

Co to wszystko oznacza w praktyce?

Teoria została uzbrojona w zestaw bardzo praktycznych metodologii, o których wspominałem w poprzednich postach, na które składa m.in. autorska metoda budowania modeli systemowych, która daje możliwość identyfikacji przyczyn źródłowych problemów, zestaw narzędzi do pracy z modelami, które zawierają sposoby analizy i wyboru problemów, badania ich ewolucji oraz zestaw narzędzi rozwiązywania problemów systemów.

Dzięki temu GTI jest uniwersalną, międzybranżową ramą analityczną znacznie usprawniającą pracę w różnych obszarach organizacji, w których potrzebne są innowacje - tak operacyjnych (wydajność, koszty, jakość) jak i strategicznych (strategia, projektowanie produktów).

Oczywiście GTI nie zwalnia z myślenia oraz używania wiedzy naukowej czy biznesowej, ale praktyka pokazała mi, że nawet samo zbudowanie modelu, bez dalszej analizy, daje klientom ogromne korzyści i już na tym etapie znajdują oni koncepcje rozwiązania dla swoich problemów czy nawet nowe koncepcje strategiczne.

Zainteresowanych szczegółami zachęcam do kontaktu, polecam także nasz podręcznik „Przewodnik po Ogólnej Teorii Innowacji”, który pogłębia teorie oraz zawiera główne metodologie.
Trwa ładowanie komentarzy...